Erik Lunde gjenvalgt som leder

Under AaSKs årsmøte ble Erik Lunde gjenvalgt som leder. Mange ildsjeler er med videre i styre og stell, og nye ansikter er kommet til. I hovedstyret ønskes Maria Halse og Terje Steinsham velkommen som nye styremedlemmer.

AaSKs årsmøte ble gjennomført 3. oktober, og 19 av klubbens medlemmer møtte.

Styret i kommende periode er som følger:
Leder: Erik Lunde, leder.
Nestleder: Marthe Li
Kasserer: Tove Johannessen
Styremedlemmer: Vegar Stai Hakstad, Maria Halse og Terje Steinshamn
Varamedlem: Aleksandra Leikanger

Gruppeledere:
Turguppa: Tone Drabløs
Hyttestyret; Gard Severin Mek
Markedsgrupp: Birgit Huse.

For eldres råd ble Arnfinn Larsen gjenvalgt som leder. Rådet består i tillegg av Joachim Rønneberg, Jon Ketil Giørtz, Børge Hatlebrekke og Knut Slinning som faste medlemmer i regi av å være æresmedlemmer, samt Tove Johannessen, Per Vadseth, Jan Lunde, Torgrim Bjørkedal Finnes, Webjørn Fladmark, Bjørn Ola Wennesberg, Ivar Sølberg og Helge Paulsen   .

Vedlegg:
Referat fra årsmøte 2017

Aalesunds Skiklub | Postboks 264 Sentrum | 6001 Ålesund | Bank: Sparebanken Møre, konto nr. 3900 35 19175


Mobil leder: 97 73 08 01 | E-mail: post@aask.no