Nye nettsider

Vi har fått en høyst etterlengtet overhaling av nettsidene våre.

 

 

Erik Lunde gjenvalgt som leder

Under AaSKs årsmøte ble Erik Lunde gjenvalgt som leder. Mange ildsjeler er med videre i styre og stell, og nye ansikter er kommet til. I hovedstyret ønskes Maria Halse og Terje Steinsham velkommen som nye styremedlemmer.

AaSKs årsmøte ble gjennomført 3. oktober, og 19 av klubbens medlemmer møtte.

Styret i kommende periode er som følger:
Leder: Erik Lunde, leder.
Nestleder: Marthe Li
Kasserer: Tove Johannessen
Styremedlemmer: Vegar Stai Hakstad, Maria Halse og Terje Steinshamn
Varamedlem: Aleksandra Leikanger

Gruppeledere:
Turguppa: Tone Drabløs
Hyttestyret; Gard Severin Mek
Markedsgrupp: Birgit Huse.

For eldres råd ble Arnfinn Larsen gjenvalgt som leder. Rådet består i tillegg av Joachim Rønneberg, Jon Ketil Giørtz, Børge Hatlebrekke og Knut Slinning som faste medlemmer i regi av å være æresmedlemmer, samt Tove Johannessen, Per Vadseth, Jan Lunde, Torgrim Bjørkedal Finnes, Webjørn Fladmark, Bjørn Ola Wennesberg, Ivar Sølberg og Helge Paulsen   .

Vedlegg:
Referat fra årsmøte 2017

Aalesunds Skiklub | Postboks 264 Sentrum | 6001 Ålesund | Bank: Sparebanken Møre, konto nr. 3900 35 19175


Mobil leder: 97 73 08 01 | E-mail: post@aask.no