Har du behov for å ta kontakt ? - Se på listen under..

Kontakt

E-post: post@aask.no

Styret

Erik Lunde (leder) –  eriklunde24@yahoo.com
Mobil: 97 73 08 01

Marthe Li (nestleder) – li.marthe@gmail.com

Tove Johannessen (kasserer) – tove.joha@me.com
Mobil: 92 28 34 60

Vegar Stai Hakstad (styremedlem) – vegar@hakstad.net

Alekandra Leikanger (styremedlem) – aleksandra.leikanger@1bc.no

Pål Are Lilleheim (vara) – pal.are.lilleheim@kystverket.no

Synnøve Johnsen  (vara) –

Ledere for gruppene

Gard S. Mek (hyttesjef) – gard.severin.mek@personalhuset-sg.com

Åsa Kunnas (leder turgruppa) – asa.kunnas@gmail.com

Kontaktpunkt ved leie av hytta

Bodil Standal –  bodilstandal@hotmail.no
Mobil:    90 14 04 71