Historikk

1908

1912

1914

1934

1958

1908

Aalesunds Skiklub ble stiftet 18 mars 1908.

Stiftelsen etterfulgte et opprop om dannelse av en skiklubb for Ålesund under hjemturen etter en vellykket skitur på Vaksvikfjellet med overgang til Ørskogfjellet 5 mars samme år.

1912

Ankomst Standal  i 1912 med innleid båt.

1912

1914

Første byggetrinn på Ull , senere kjent som Standalhytta- ferdig 1913-14

1914

1934

Deltakere i første utforrenn for damer i 1934

1934

1958

Skiklubbstyret i 1958

1958

Aalesunds Skiklub | Postboks 264 Sentrum | 6001 Ålesund | Bank: Sparebanken Møre, konto nr. 3900 35 19175


Mobil leder: 97 73 08 01 | E-mail: post@aask.no